• 3 חיישנים חכמים
  • 4 מתגי תאורה חכמים
  • 2 מתגי שלט רחוק חכם למזגן
  • 1 מתג חכם תריס חשמלי
  • 1 שלט רחוק חכם לטלוויזיה ולמערכת הסאונד 
  • 1 מתג כח חכם לדוד חשמלי