• 2 חיישנים חכמים
  • 2 מתגי תאורה חכמים
  • 1 מתג שלט רחוק חכם למזגן
  • 1 שלט רחוק חכם לטלוויזיה ולמערכת הסאונד 
  • 1 מתג כח חכם לדוד חשמלי