• 5 חיישנים חכמים
  • 6 מתגי תאורה חכמים
  • 3 מתגי שלט רחוק חכם למזגן
  • 2 מתגים חכמים לתריס החשמלי
  • 1 שלט רחוק חכם לטלוויזיה ולמערכת הסאונד 
  • 1 מתג כח חכם לדוד חשמלי