• 6 חיישנים חכמים
  • 10 מתגי תאורה חכמים
  • 4 מתגי שלט רחוק חכם למזגן
  • 3 מתגים חכמים לתריס החשמלי
  • 1 שלט רחוק חכם לטלוויזיה ולמערכת הסאונד 
  • 1 מתג כח חכם לדוד חשמלי